Functieprofiel Docent bijles

Functie:                  Docent bijles
Datum profiel:     augustus 2018

Inhoud functie

De Docent bijles verzorgt bijles voor een specifiek vak. Dit kan in een 1-op-1 situatie of in groepjes van niet meer dan 4 kinderen. De bijles vindt plaats in het huis van de klant, in het huis van de docent of op een door een ouder nader te bepalen locatie, bijv school of de buitenschoolse opvang.

De Docent bijles is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en de leerling.

Resultaten

Als Docent bijles zorg je voor een prettig leef- en werkklimaat, waarin leerlingen optimaal kunnen leren en werken. Je schept een vriendelijk en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Leerlingen voelen zich op hun gemak bij jou.

Je bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen.
Je helpt leerlingen een goed beeld te krijgen van zijn ambities en mogelijkheden.
Je zorgt voor het behalen van de resultaten die met ouder en leerling in het intake gesprek zijn afgesproken.
Je koppelt de resultaten van de bijles terug aan de ouders/leerlingen.

 Verantwoordelijkheden

Als Docent bijles is het jouw verantwoordelijkheid leerlingen te helpen om leerinhouden van een bepaald vak eigen te maken.

Je biedt de leerlingen houvast en structuur in het maken van eigen keuzes door een veilige leer- en werkomgeving te creëren.

Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten. Je maakt hiervoor een plan van aanpak. Dit plan bespreek je met het Succes Instituut. Het Succes Instituut volgt de vorderingen door regelmatig contact te hebben met de Docent en de ouder/leerling.

Je evalueert de resultaten met ouders en leerlingen en stelt zo nodig de afspraken bij.

Je vormt een goed beeld van de mogelijkheden en/of leerproblemen van de leerling. Deze bespreek je met de ouders en de leerling. Waar nodig stel je samen met hen een handelingsplan op.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die verbonden is aan het Succes Instituut zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor de rol die hij/zij heeft. Door je te verbinden aan de visie van het Succes Instituut, door logisch denken, geen aannames te doen, maar na te vragen en in het gesprek met elkaar zijn de meeste uitdagingen op te lossen.

Persoonlijkheidskenmerken

  • Als Docent ben je in staat een open en transparant gesprek met ouders en leerlingen aan te gaan.
  • Je bent je bewust van jouw houding en gedrag én van de invloed daarvan op de ouders/leerlingen.
  • Je staat open voor feedback van ouders/leerlingen. Hiermee kun je jouw functioneren verbeteren. Je geeft adequate feedback aan ouders/leerlingen over het gedrag en de prestaties van de leerlingen.
  • Je denkt graag mee over het verbeteren van de dienstverlening van het Succes Instituut.

Functie-eisen

  • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep.
  • Een relevante afgeronde (of bezig met) HBO-opleiding gericht op de vakinhoud of vergelijkbare aantoonbare werkervaring.
  • Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden kunnen overdragen.
  • Voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van groepsprocessen en communicatie.
  • Betrokkenheid tonen bij de organisatie.