Functieprofiel Huiswerkbegeleider

Functie:                  Huiswerkbegeleider
Datum profiel:     augustus 2018

Inhoud functie

De Huiswerkbegeleider begeleidt het maken van huiswerk in groepsverband op locatie of individueel bij de leerling thuis. In groepsverband heeft de Huiswerkbegeleider maximaal 8 deelnemers onder zijn verantwoordelijkheid. De begeleiding vindt plaats op een locatie van het Succes Instituut of op een locatie waar kinderen en jongeren zijn, bijv. een sportvereniging, school of de buitenschoolse opvang.

De Huiswerkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en deelnemers.

Resultaten

Als Huiswerkbegeleider zorg je voor een prettig leef- en werkklimaat, waarin deelnemers optimaal kunnen leren en werken. Je schept een vriendelijk en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Deelnemers voelen zich op hun gemak bij jou.

Je bevordert de zelfstandigheid van de deelnemers.
Je helpt deelnemers een goed beeld te krijgen van zijn ambities en mogelijkheden.
Je zorgt voor het behalen van de resultaten die met ouder en deelnemer in het intake gesprek zijn afgesproken.
Je koppelt de resultaten van de huiswerkbegeleiding terug aan de ouders/deelnemers.

 Verantwoordelijkheden

Als Huiswerkbegeleider is het jouw verantwoordelijkheid  deelnemers te begeleiden in het maken van hun huiswerk. Je leert hen waar nodig agendabeheer, een planning te maken en zich te concentreren op hun werk.

Je biedt de deelnemers houvast en structuur in het maken van eigen keuzes door een veilige leer- en werkomgeving te creëren.

Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten. Je maakt hiervoor een plan van aanpak. Dit plan bespreek je met het Succes Instituut. Het Succes Instituut volgt de vorderingen door regelmatig met jou en de ouders/deelnemers contact te hebben.

Je evalueert de resultaten met ouders en deelnemers en stelt zo nodig de afspraken bij.

Je vormt een goed beeld van de mogelijkheden en/of leerproblemen van de deelnemer. Deze bespreek je met de ouders en de deelnemer. Waar nodig stel je samen met hen een handelingsplan op.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die verbonden is aan het Succes Instituut zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor de rol die hij/zij heeft. Door je te verbinden aan de visie van het Succes Instituut, door logisch denken, geen aannames te doen, maar na te vragen en in het gesprek met elkaar zijn de meeste uitdagingen op te lossen.

Persoonlijkheidskenmerken

  • Als Huiswerkbegeleider ben je in staat een open en transparant gesprek met ouders en deelnemers aan te gaan.
  • Je bent je bewust van jouw houding en gedrag én van de invloed daarvan op de ouders/deelnemers.
  • Je staat open voor feedback van ouders/deelnemers. Hiermee kun je jouw functioneren verbeteren. Je geeft adequate feedback aan ouders/deelnemers over het gedrag en de prestaties van de leerlingen.
  • Je denkt graag mee over het verbeteren van de dienstverlening van het Succes Instituut.

Functie-eisen

  • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep.
  • Een relevante afgeronde (of bezig met) HBO-opleiding gericht op didactische en/of pedagogische vaardigheden of vergelijkbare aantoonbare werkervaring.
  • Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden kunnen overdragen.
  • Voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van groepsprocessen en communicatie.
  • Betrokkenheid tonen bij de organisatie.